Het is dinsdagochtend 9:00 uur. Leerlingen uit de eerste klas VMBO beroepsgericht zitten bij elkaar in het computerlokaal. Het is vrijwel stil en iedereen kijkt geconcentreerd naar het beeldscherm. Op de schermen zijn allerlei rekenopgaven te zien: breuken, optellen, vermenigvuldigen en ga zo maar door. Zo nu en dan is er een prijzenkast zichtbaar met een rode diamant in het midden. Hier en daar wordt zachtjes een som gemompeld. Meneer Hoekstra loopt door het lokaal en geeft aanwijzingen of beantwoordt vragen.

De rekenaars zijn leerlingen van het Vellesan college in IJmuiden. Het Vellesan College is een brede scholengemeenschap met VMBO beroepsgericht – mavo – havo en vwo niveau. De eerste klassen van de basis- en kader beroepsgerichte leerweg (VMBO) maken sinds dit schooljaar gebruik van de Rekentuin. Iedere week rekenen ze één lesuur met de Rekentuin. Daarnaast wordt de Rekentuin ook gebruikt door een aantal eersteklassers van de theoretische leerweg (MAVO).

Het Vellesan College maakt, net als ruim 50 andere middelbare scholen, gebruik van de Rekentuin ter voorbereiding op de komst van de nieuwe Rekentoets. Bouwe Hoekstra is rekendocent op het Vellesan College en vertelt waarom ze voor de Rekentuin hebben gekozen. De school was op zoek naar een digitaal, adaptief oefenprogramma dat niet prestatiegericht is en kinderen beloont voor hun inzet. Rekentuin voldeed aan deze voorwaarden.

Bouwe houdt in het Tuincentrum de prestaties van de kinderen bij. Wanneer leerlingen in het klassikale overzicht uitvallen, bekijkt hij de meest gemaakte fouten. Op basis van deze informatie bepaalt hij welke individuele instructie de leerling nodig heeft. Bouwe geeft de leerlingen wel bewust veel vrijheid in de spelkeuze zodat het rekenen ook leuk blijft voor de leerlingen. Het merendeel van de leerlingen heeft op de basisscholen aparte rekentrajecten gevolgd en hij wil de kinderen het liefst niet opnieuw als uitzondering of als zwakke rekenaar behandelen.

Het Vellesan college heeft een professionaliseringsgroep rekenen, welke bestaat uit een aantal docenten. De professionaliseringsgroep is samen met gespecialiseerde hulp van buiten de school zo’n  twee jaar aan de slag  om het rekenonderwijs op het Vellesan College meer inhoud te geven. Daarnaast doet het Vellesan college mee aan een pilot van de rekentoets. De eerste rekentoets is hierdoor onlangs bij de leerlingen afgenomen. Aan de hand van de resultaten bekijkt de professionaliseringsgroep of ze meer specifieke doelen kunnen hangen aan het gebruik van de Rekentuin. Daarnaast heeft het Vellesan College het voornemen om volgend jaar een vast reken uur in het rooster op te nemen voor alle vmbo leerlingen in klas 1 tot en met 3.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

nieuwsbrief

Wilt u op de hoogte blijven van ontwikkelingen? Schrijf u in voor de nieuwsbrief.