• Top 5
  meest gestelde vragen
 • Rekentuin
  wat is het?
 • Rekentuin
  hoe werkt het?
 • Adaptief
  wat is dat?
 • Techniek
  gaat er iets mis?
 • Onderwijs
  voor wie en waarom?
 • Abonnement
  hoe inschrijven en opstarten?
 • [toon alles]
Top 5 - meest gestelde vragen

Kan ik de tijd in de spellen uitschakelen?

Nee, het is niet mogelijk het tijdselement in de spellen uit te schakelen. Tijd is namelijk een belangrijk aspect van ons adaptieve systeem. Tijd en accuratesse bepalen namelijk het niveau van de opgaven die een speler aangeboden krijgt.

Kan ik een bestelling per overschrijving betalen?

Ja, u kunt uw bestelling per overschrijving betalen. U kiest dan tijdens het bestelproces de betaalmethode 'Overschrijving'. U ontvangt dan per mail een bevestiging en factuur. U heeft 14 dagen de tijd om de factuur te betalen. Als u meer wilt lezen over het betalen van een bestelling, bekijk dan deze handleiding.

Ik ben mijn wachtwoord vergeten.

Spelers: vraag aan je leerkracht of ouder wat je wachtwoord is.
Andere gebruikers: Klik hier om een nieuw wachtwoord aan te vragen.

Hoe kan ik de beschikbaarheid van de spellen in de tuin van mijn leerlingen/ kinderen instellen?

U kunt per speler, klas of school bepalen welke spellen in de Basistuin en welke in de Bonustuin zichtbaar zijn. Zo bepaalt u voor iedere speler welke spellen ze moeten/kunnen oefenen. Dit kunt u doen in de backend onder Beheer – Spelinstelling. Wanneer u dit niet doet bepaalt het programma automatisch welke spellen in de basis- en bonusomgeving worden geplaatst.
Wilt u meer weten over het instellen van beschikbaarheid van spellen, bekijk dan deze handleiding

Hoe kan ik het moeilijkheidsniveau van de spellen instellen?

Rekentuin is volledig adaptief. Het programma geeft altijd opgaven op het niveau van de speler. Dit gebeurt volledig automatisch. Het kan dus dat spelers andere opgaven maken dan waar ze op dat moment in het rekenboek mee bezig zijn.
De groepsinstelling wordt gebruikt om het startniveau te bepalen wanneer een kind voor het eerst inlogt. Daarnaast wordt de groepsinstelling gebruikt om de resultaten te vergelijken met alle andere gebruikers in dezelfde groep.

Spelers kunnen binnen de leeromgevingen van Oefenweb ook invloed uitoefenen op het moeilijkheidsniveau van de spellen om het uitdagender of makkelijker te maken. Uiteraard blijven ze op hun eigen niveau oefenen maar kunnen ze het wel iets moeilijker of makkelijker maken. Dit kunnen ze doen in de spelomgeving door op het icoontje te klikken met minder of meer ‘zweetdruppeltjes’. Dit heeft ook invloed op de waarde van de muntjes die ze verdienen met het geven van een goed antwoord. In de moeilijke stand zijn de muntjes twee keer zoveel waard als in de gemiddelde stand. Wanneer een leerling kiest voor makkelijke opgaven zijn de muntjes nog maar de helft waard van de normale waarde.

Rekentuin - wat is het?

Wat is Rekentuin?

Rekentuin is een online reken- oefenprogramma waarin kinderen het rekenen spelenderwijs kunnen oefenen en automatiseren op hun eigen niveau. De oefeningen worden automatisch geanalyseerd en teruggekoppeld. Hierdoor wordt het ook wel een oefen-volgsysteem genoemd.
De belangrijkste kenmerken van Rekentuin:

 • Spelenderwijs oefenen: Rekentuin biedt kinderen een uitdagende webomgeving waarin zij op een leuke manier het rekenen kunnen oefenen en automatiseren.
 • Adaptief: Ieder kind krijgt automatisch sommen aangeboden op zijn of haar eigen niveau.
 • Volgen: In de backend, het beheerdersgedeelte van Rekentuin, wordt gedetailleerde informatie geboden van de individuele rekenontwikkeling van kinderen en hun sterke en zwakke punten. Leerkrachten kunnen Rekentuin inzetten als hoogfrequent leerlingvolgsysteem en toetsinstrument om het rekenniveau van kinderen te bepalen.
 • Online Oefenen: Rekentuin is een online programma waardoor het zowel op school als thuis gebruikt kan worden. Doordat het een methode-onafhankelijk oefenprogramma is, kan het naast iedere lesmethode worden ingezet.
 • Universiteit van Amsterdam (UvA): Deze webapplicatie is ontwikkeld aan de UvA om de rekenontwikkeling van kinderen gedetailleerd in kaart te brengen. Sinds 2009 valt Rekentuin onder Oefenweb.nl, een spin-off bedrijf van de UvA.

Hoe is Rekentuin ontstaan?

Rekentuin is ontstaan omdat de Universiteit van Amsterdam (UvA) onderzoek doet naar de rekenontwikkeling van kinderen. Voor dit onderzoek heeft de UvA data nodig van kinderen die sommen maken. Om de data te verzamelen heeft de programmagroep Psychologische Methodenleer van prof. dr. Han van der Maas besloten een rekenprogramma te ontwikkelen waarmee kinderen sommen kunnen maken, dit is Rekentuin geworden.
De eerste twee jaar heeft Rekentuin gedraaid als onderzoeksproject. Vanwege de positieve gebruikersreacties is Oefenweb.nl opgericht, een spin-off bedrijf van de UvA, met als doel Rekentuin verder te ontwikkelen en open te stellen voor meer scholen.

Door wie is Rekentuin ontwikkeld?

Rekentuin is ontwikkeld door de programmagroep Psychologische Methodenleer aan de Universiteit van Amsterdam onder leiding van prof. dr. Han van der Maas. Rekentuin is op dit moment een product van Oefenweb.nl, een spin-off bedrijf van de UvA. Oefenweb.nl is vanaf 2009 verantwoordelijk voor de verder ontwikkeling van Rekentuin.

Voor wie is Rekentuin geschikt?

Rekentuin is geschikt voor alle leerlingen die het rekenen spelenderwijs willen oefenen. Rekentuin is oorspronkelijk ontwikkeld voor het Primair Onderwijs, maar de moeilijkheid van de opgaven gaat door tot een heel hoog niveau, waardoor het uit het hoofd oplossen van de moeilijkste opgaven binnen 20 seconden zelfs voor volwassenen nog uitdagend is. Rekentuin is daarom ook geschikt voor het bijspijkeren van het rekenen in het voortgezet onderwijs. Op dit moment zijn er zelfs 2 pabo’s die van Rekentuin gebruik maken om het rekenniveau van hun studenten op te halen.
Zodra kinderen met een computer of tablet overweg kunnen, kunnen ze spelen in Rekentuin. In de praktijk wordt Rekentuin dan ook gebruikt door kinderen vanaf 4 jaar.

Wat zijn de doelen van Rekentuin?

Rekentuin heeft doelen op drie niveaus, namelijk het niveau van het kind, de leerkracht en de onderzoeker.

De speler
Rekentuin wil spelers een uitdagende online spelomgeving bieden waarin zij op een leuke manier het rekenen kunnen oefenen en automatiseren. Het idee achter Rekentuin, ontleend aan de theorie over de ontwikkeling van expertise, is dat kinderen veel kunnen leren van korte, gerichte, op hun niveau afgestemde oefeningen (deliberate practice). Door kinderen wekelijks 20-30 minuten te laten spelen in Rekentuin worden belangrijke basisvaardigheden, zoals het automatiseren en memoriseren van de hoofdbewerkingen, geoefend.

De leerkracht
Rekentuin neemt voor leerkrachten nakijkwerk uit handen en geeft hen gedifferentieerde informatie over de rekenontwikkeling en de sterke en zwakke punten van zijn of haar leerlingen. Daarnaast biedt Rekentuin handvatten voor individuele instructie. Naast resultatenanalyses op het niveau van de leerling biedt Rekentuin ook feedback op klassenniveau. Op deze manier kan een leerkracht ook zijn of haar eigen onderwijs evalueren.

De onderzoeker
Voor onderzoekers is de grote hoeveelheid aan gemaakte sommen van de spelers en de regelmatigheid (= hoge frequentie) waarmee ze zijn verzameld, zeer interessant. De UvA gebruikt de geanonimiseerde data voor wetenschappelijk onderzoek met als doel nieuwe wetenschappelijke inzichten te verwerven en op deze manier Rekentuin en het onderwijs te kunnen verbeteren.

 

Wat zijn toekomstplannen van Rekentuin?

Oefenweb.nl zal Rekentuin in de komende periode in verschillende opzichten blijven vernieuwen. We streven ernaar om in de toekomst opgaven aan te bieden van alle rekendomeinen die in de referentieniveaus worden omschreven. Een andere vernieuwing is een betere verbinding met instructie via de foutenanalyse. Op dit moment is er een koppeling gerealiseerd van Rekentuin met instructiefilmpjes van Laat eens zien! van Cedicu. Gebruikers krijgen in hun tuinomgeving korte instructiefilmpjes aangeboden, op basis van hun rekenscore en rekenfouten in Rekentuin.
Uiteraard is deze technologie niet alleen bruikbaar voor rekenen maar voor alle vakken of gebieden waarin veel geoefend moet worden. Zo is in navolging van Rekentuin in 2012 Taalzee gelanceerd voor het oefenen van de Nederlandse taal en in 2015 Words&Birds voor het oefenen van de Engelse taal.

Oefenweb.nl maakt deze oefenvolgsystemen ook in opdracht van derden. Zo heeft Oefenweb.nl Typetuin ontwikkeld, een online leeromgeving voor de typecursussen van Typeopleiding Succes. Daarnaast heeft Oefenweb.nl in opdracht van een aantal universiteiten een oefenvolgsysteem voor statistiek ontwikkeld, de statistiekfabriek. In onze e-learning systemen krijgen spelers altijd automatisch opgaven aangeboden op het juiste niveaus en is de ontwikkeling van spelers tot in detail te volgen.

Waar komen de opgaven uit Rekentuin vandaan?

Onze opgaven worden door diverse mensen gemaakt, maar ook grotendeels aangeleverd. Zo heeft Stichting Wiskunde Kangoeroe een grote bijdrage aan Rekentuin geleverd.

  • wizFUN - 2012-2013
  • wizKID - 2005-2013
  • wizSMART - 2005-2013
  • wizBRAIN - 2005-2013
  • wizPROF - 2005-2013
Rekentuin - hoe werkt het?

Met welk doel kan ik Rekentuin gebruiken

 • U kunt Rekentuin gebruiken om uw leerlingen belangrijke rekenvaardigheden te laten oefenen en onderhouden.
 • U kunt Rekentuin gebruiken als toetsinstrument om een hoogfrequent (bijvoorbeeld wekelijks) beeld te krijgen van de vaardigheden van uw leerlingen in relatie tot andere spelers.
 • Rekentuin biedt handvatten voor individuele instructie. Op basis van de foutenanalyses kunt u bijvoorbeeld zien welke leerlingen een foutieve strategie gebruiken.
 • U kunt Rekentuin inzetten als motiverend instrument. Doordat kinderen op hun eigen niveau werken en op speelse wijze oefenen ervaren leerlingen dat rekenen leuk kan zijn.
 • U kunt Rekentuin inzetten voor specifieke leerlingen. Zowel zwakke rekenaars als goede rekenaars worden uitgedaagd en gemotiveerd doordat zij op hun eigen niveau werken.

Welke spellen kunnen in Rekentuin gespeeld worden?

Rekentuin bevat inmiddels 20 rekenspellen. Klik hier voor de volledige speluitleg van alle spellen. Sommige spellen worden ten behoeve van onderzoek toegevoegd aan Rekentuin. Het kan zijn dat deze spellen ook weer uit de tuin verdwijnen of vervangen worden.

Welke rekendomeinen kunnen in Rekentuin geoefend worden?

De meeste spellen oefenen voornamelijk hoofdrekenen en automatiseren van de opgaven. De overige spelletjes richten zich op inzicht (Cijfers), langzame rekenaars (Slowmix), logisch redeneren (Bloemencode), klokkijken (Klokkijken), rekenen met geld (Geld), de domeinen breuken, procenten en verhoudingen (Breuken+) en op het filteren van een som uit de context (Verhaaltjes).

Wat zijn de scoringsregels van Rekentuin?

Met ieder spel kan de speler muntjes verdienen. Bij een goed antwoord verdient de speler alle muntjes die nog zichtbaar zijn. Bij geen antwoord binnen de tijd of door op het vraagteken te klikken, worden er geen muntjes gewonnen of verloren. Bij een fout antwoord verliest de speler de overgebleven muntjes. Deze scoringsregel ontmoedigt het gokken van antwoorden doordat het spelers meer muntjes kost dan dat het ze kan opleveren. Daarnaast kunnen zowel zwakke als goede rekenaars met deze scoringsregel evenveel muntjes verdienen. Doordat de opgaven in Rekentuin automatisch worden aangepast aan het niveau van de speler hebben alle gebruikers evenveel kans om een som goed te maken en dus om muntjes te verdienen. Het aantal verdiende muntjes is dan ook een beloning voor de inzet van de speler ongeacht zijn of haar rekencapaciteiten.

Wat zijn de verschillende prijzen die spelers kunnen aanschaffen?

Op dit moment zijn er in Rekentuin 14 verschillende prijzen te verdienen. De prijzen variëren van een 'Rosette' voor 50 muntjes tot de een 'Schild' van 90.000 muntjes. De beschikbare prijzen zijn alleen zichtbaar wanneer een speler voldoende muntjes heeft verzameld om de prijs te kunnen kopen. Spelers kunnen hun prijs ook weer inruilen voor muntjes, zodat ze met de nieuwe muntjes weer andere prijzen kunnen kopen. Als spelers meer dan 100.000 muntjes hebben verzameld kunnen ze ook een nieuwe prijzenkast kopen.

Wat betekenen de score op de bordjes in de tuin van de spelers?

De scores op de bordjes in de tuin lopen van 0 tot 1000. We hebben de 300, 500 en 800 geijkt, waardoor ze gelijk staan aan het gemiddelde eindniveau van groep 3, 5 en 8.

Wat gebeurt er met de rekengegevens van de spelers?

De UvA gebruikt de geanonimiseerde data voor wetenschappelijk onderzoek met als doel nieuwe wetenschappelijke inzichten te verwerven over schoolse vaardigheden en op deze manier Rekentuin en het onderwijs te kunnen verbeteren. Indien een school of familie niet wil dat de rekengegevens van hun leerlingen anoniem worden gebruikt voor wetenschappelijk onderzoek dan kunnen ze dit aan ons doorgeven. Wij zorgen er vervolgens voor dat de gegevens niet worden opgeslagen. Met deze brief kunnen scholen ouders informeren over Rekentuin en het gebruik van de geanonimiseerde gegevens voor onderzoek.

Hoe werkt de vakantiemodus?

De vakantiemodus is een instelling die beheerders (leerkrachten en ouders) voor Rekentuingebruikers kunnen instellen zodat er geen gieters verschijnen tijdens de vakantie. Met de vakantiemodus kun je ervoor zorgen dat spelers niet benadeeld worden wanneer ze niet regelmatig oefenen tijdens een vakantie of kampweek. Tijdens de vakantiemodus kan er wel gewoon geoefend worden en worden spelers beloond zoals zij gewend zijn.
Deze instelling kunt u vinden in de backend onder Beheer – Vakantiemodus. De start- en einddatum kunt u zelf instellen.

Kan ik de tijd in de spellen uitschakelen?

Nee, het is niet mogelijk het tijdselement in de spellen uit te schakelen. Tijd is namelijk een belangrijk aspect van ons adaptieve systeem. Tijd en accuratesse bepalen namelijk het niveau van de opgaven die een speler aangeboden krijgt.

Adaptief - wat is dat?

Rekentuin is adaptief. Wat betekent dat?

De spelletjes in Rekentuin zijn adaptief, dat wil zeggen dat de moeilijkheid van de opgaven zich automatisch aanpast aan de vaardigheid van het kind. Hierdoor rekent ieder kind op zijn eigen niveau en zijn de opgaven dus niet gekoppeld aan een klas of leeftijd. Als het kind een opgave niet goed beantwoordt of begrijpt, wordt de volgende opgave automatisch eenvoudiger. De opgaven worden zo gekozen dat iedere speler ongeveer drie kwart van de opgaven goed maakt. Het kan dus wel eens voorkomen dat er een moeilijke opgave tussen zit of een hele makkelijke, maar iedere speler (hoog of laag niveau) zal ongeveer 75% van de opgaven goed doen. Bekijk ook onze explanimation die de adaptieve werking van onze programma's uitlegt.

De opgaven van Rekentuin zijn te moeilijk voor mijn leerling/kind.

Rekentuin is adaptief, dat betekent dat de moeilijkheid van de opgaven zich aanpast aan de vaardigheid van de speler. Bij de eerste keer spelen in Rekentuin zal het programma even moeten zoeken wat het juiste niveau is van de speler. Als een speler snel foute antwoorden geeft, worden er vanzelf makkelijkere opgaven aangeboden. Zakt het moeilijkheidsniveau van uw leerling/kind niet snel genoeg naar het juiste niveau? Stel de opgaven binnen de tuin van de speler dan in op ‘makkelijk’ (gezichtje met één zweetdruppel) en geef vervolgens een aantal snelle foute antwoorden. De opgaven worden op deze manier snel makkelijker.

Hoe kan het dat een leerling heel andere opgaven in Rekentuin maakt dan in het rekenboek?

Rekentuin is adaptief, dat betekent dat de moeilijkheid van de opgaven zich aanpast aan de vaardigheid van de leerling. Hierdoor rekent iedere leerling op zijn eigen niveau en kan het dus zo zijn dat ze andere opgaven maken dan waar ze op dat moment in het rekenboek mee bezig zijn.

Waarom zijn de plantjes van sommige rekendomeinen niet (meer) zichtbaar?

In de voorgeprogrammeerde tuinen bestaat er een afhankelijkheid tussen de verschillende spellen. Sommige spellen in de Basistuin zijn pas beschikbaar als een kind goed genoeg scoort op lagere domeinen. Dit betekent ook dat een plantje weer kan verdwijnen als de score op een lager domein is gezakt. Op deze manier worden spelers gemotiveerd om ook bij de lagere domeinen hun vaardigheid op voldoende niveau te houden. Indien u dit wilt uitzetten kunt u de spelinstelling aanpassen en kiezen voor de Aangepaste Rekentuin. In de Aangepaste tuin bestaat deze afhankelijkheid niet en zijn altijd die plantjes beschikbaar die u heeft ingesteld. In deze handleiding kunt u meer lezen over de spelinstellingen. In de bonustuin is er overigens ook geen afhankelijkheid tussen de verschillende plantjes en kunnen de spelers altijd alle beschikbare spelletjes spelen.

Waarom is mijn telplantje verdwenen?

Zodra spelers een hoger niveau halen voor de spellen optellen en aftrekken, verdwijnt het telplantje automatisch. Deze spelers hebben al een dusdanig rekenniveau dat tellen niet meer uitdagend is. Wilt u het spel tellen toch terug in de tuin? Dan kunt u een Aangepaste tuin voor aanmaken. Hierin bepaalt u zelf welke spellen zichtbaar zijn in de tuin. In deze handleiding kunt u meer lezen over de spelinstellingen.

Hoe worden spelers gemotiveerd binnen dit programma?

Spelers worden op meerdere manieren beloond en gemotiveerd om het rekenen regelmatig te oefenen:

 • Door de adaptiviteit, rekent iedere speler altijd op zijn eigen niveau. Het programma zorgt ervoor dat de speler altijd zo’n drie kwart van de opgaven goed maakt. Hierdoor is de succeservaring en uitdaging voor iedereen gelijk.
 • Hoe beter de speler wordt, hoe groter de plantjes in de tuin. Wanneer de planten groeien en er nieuwe planten bij komen weet een speler dat hij beter wordt en voldoende oefent. Zodra er te weinig geoefend wordt verdorren de plantjes en kunnen ze zelfs verdwijnen, wat gebruikers weer moet motiveren om geregeld te oefenen.
 • Spelers verdienen muntjes met het spelen van de rekenspellen. De scoringsregel is zo opgezet dat het aantal verdiende muntjes een beloning is voor de inzet van de speler, ongeacht zijn of haar rekencapaciteiten. Hoe vaker een speler oefent hoe meer munten hij verdient. Hierdoor hebben alle gebruikers evenveel kans om muntjes te verdienen. Spelers kunnen hun muntjes omruilen voor prijzen en deze plaatsen in hun prijzenkast.
 • Spelers kunnen in de bonustuin spelen wanneer ze voldoende geoefend hebben in de basistuin. In deze tuin mogen ze helemaal zelf bepalen welke spelletjes ze spelen en hoe vaak, want er verschijnen geen gieters en de plantjes verdorren niet. Ze kunnen alleen in de bonustuin als ze alle beschikbare rekenspellen in de basistuin voldoende hebben geoefend. Op deze manier worden ze beloond voor het oefenen van de belangrijkste rekendomeinen.
Techniek - gaat er iets mis?

Hoe kan ik de resultatenpagina printen?

U kunt de resultatenpagina gewoon afdrukken. Mocht u problemen hebben met het printen in kleur, dan kunt u uw printerinstellingen aanpassen.

Het spel is niet volledig zichtbaar.

Wanneer spelletjes slechts gedeeltelijk worden weergegeven kan het zijn dat de resolutie van uw beeldscherm te laag is ingesteld. Rekentuin werkt optimaal bij een beeldschermresolutie van 1024 x 768 pixels of hoger. U kunt de beeldschermresolutie aanpassen in het configuratiescherm van uw computer. Veel browsers hebben een “volledige scherm modus” die met de F11-knop kan worden geactiveerd.

Wat heb ik nodig (in de klas) om gebruik te kunnen maken van Rekentuin?

Rekentuin werkt volledig via internet. Dit heeft het grote voordeel dat er geen installatie en onderhoud op scholen nodig is. U heeft dus alleen een computer, laptop of tablet met een internetverbinding nodig om met Rekentuin te werken.

Aan welke eisen moet mijn computer voldoen voor Rekentuin?

Voor Rekentuin is het ideaal om een computer te hebben, die niet ouder dan 2 jaar is. Uw browser moet aan de volgende eisen voldoen:

 • Als u Internet Explorer gebruikt, moet u minimaal Internet Explorer 10 hebben. Voor een optimale gebruikerservaring adviseren wij Safari 6 of hoger, of een recente versie van Google Chrome of Firefox.
 • Javascript moet zijn ingeschakeld.
 • Een minimale beeldschermresolutie van 1024 x 768 pixels is vereist.

Wilt u zeker weten dat Rekentuin goed draait op uw computer of tablet alvorens u een abonnement afsluit? Klik dan hier om een demo account aan te maken en Rekentuin uit te proberen.

Werkt Rekentuin ook op de iPad?

Ja; dit is geen app, maar werkt gewoon door in te loggen op Rekentuin in je browser. De iPad versie kun je eenvoudig uitproberen door een demo account aan te maken op onze website en deze op jouw iPad te spelen.

Er werkt iets niet goed! Kan ik dit zelf verhelpen?

Wellicht, Rekentuin is namelijk continu in ontwikkeling. Hierdoor kan het zijn dat u niet de meest recente versie van Rekentuin in uw browser ziet. Dit kunt u verhelpen door de cache te legen. Klik hier om te lezen hoe dat moet in uw webbrowser.

Mijn gekozen wachtwoord wordt niet opgelsagen

We hebben onze wachtwoordeisen aangepast. Dit betekent dat ieder wachtwoord moet voldoen aan de volgende eisen:
– minimaal 12 tekens
– minimaal 1 hoofletter
– minimaal 1 kleine letter
– minimaal 1 symbool
– minimaal 1 cijfer

Onderwijs - voor wie en waarom?

Voor welke leeftijd is Rekentuin geschikt?

Rekentuin is geschikt voor kinderen van alle leeftijden en niveaus. De moeilijkheid van de opgaven van Rekentuin loopt per rekenspel van heel makkelijk (1 + 1) tot heel moeilijk (bijvoorbeeld 345,93 + 77,077), zodat het zelfs voor volwassenen nog uitdagend is.
Om te bepalen of Rekentuin aansluit bij uw wensen, kunt u een gratis demo account aanmaken. U kunt ook een aantal leerlingen laten spelen om te bekijken hoe zij het programma ervaren.

Op welke manier kan ik Rekentuin inpassen in mijn onderwijsschema?

 • U kunt Rekentuin op de weektaak zetten.
 • U kunt een aftekenlijst gebruiken waarbij leerlingen zelf de volgende leerling op de lijst moeten roepen als zij klaar zijn.
 • Leerlingen kunnen zowel thuis als op school inloggen op Rekentuin. U kunt leerlingen dus ook de opdracht geven om thuis te oefenen.
 • U kunt een specifiek moment op de dag of in de week inplannen voor Rekentuin.
 • Rekentuin is geen instructieprogramma en is aanvullend op de rekenmethodes. Uiteraard kunt u er wel voor kiezen om een gedeelte van het (digitale) oefenmateriaal van uw methode te laten vervangen door Rekentuin.
 • U kunt Rekentuin ook alleen aanschaffen voor een gedeelte van uw klas waarvan u denkt dat zij het meeste baat hebben bij het werken met Rekentuin.

Is Rekentuin ook geschikt voor VO, MBO en HBO?

Rekentuin is geschikt voor zowel het basis- als voortgezet onderwijs, als ook MBO en HBO. De moeilijkheid van de opgaven van Rekentuin loopt per rekenspel van heel makkelijk (1 + 1) tot heel moeilijk (bijvoorbeeld 345,93 + 77,077), zodat het zelfs voor volwassenen nog uitdagend is. Hiermee bevatten de huidige rekendomeinen/ spellen binnen Rekentuin de opgaven die volgens de referentieniveaus zijn vereist.
Om te bepalen of Rekentuin aansluit bij uw wensen, kunt u een gratis demo account aanmaken. U kunt ook een aantal leerlingen laten spelen om te bekijken hoe zij het programma ervaren.

Op welke manier past Rekentuin binnen het opbrengstgericht werken?

Opbrengstgericht werken betekent dat leerkrachten zich in het bijzonder op leeropbrengsten focussen om optimale ontwikkelings- en onderwijsresultaten te behalen bij alle leerlingen. Toetsresultaten spelen daarin een belangrijke rol, maar ook de dagelijkse praktijk van observeren van leerlingen en het nakijken van hun werk.
Rekentuin kan ingezet worden voor ‘opbrengstgericht onderwijs’ doordat het leerkrachten gedetailleerder informatie levert over de rekenontwikkeling van leerlingen. Doordat Rekentuin alle gegevens automatisch opslaat en analyseert kunnen leerkrachten leerlingen goed volgen in hun ontwikkeling en houden ze meer tijd over voor individuele instructie.

Voldoet Rekentuin aan de doelstelling van passend onderwijs?

Rekentuin is adaptief. De moeilijkheid van de opgaven wordt automatisch aangepast aan de vaardigheid van de speler. Dit maakt Rekentuin uitdagend voor zowel zwakke als (zeer) goede rekenaars. Rekentuin past op deze manier goed bij de doelstelling van passend onderwijs.

Voldoet Rekentuin aan de reken referentieniveaus?

De rekendomeinen/spellen binnen Rekentuin bevatten de opgaven die volgens de referentieniveaus zijn vereist. Het programma heeft nog geen directe koppeling met de referentieniveaus maar biedt wel mogelijkheden om de referentieniveaus te benaderen. Zo geeft Rekentuin inzicht in de opgaven waarop een leerling, gezien zijn of haar vaardigheidsniveau, het meest onder verwachting scoort. Dit biedt snel inzicht in welke opgaven nog niet worden beheerst. Daarnaast worden de prestaties van leerlingen afgezet tegen leerlingen in dezelfde leeftijdsgroep of een gekozen leeftijdsgroep. Hierdoor wordt eenvoudig duidelijk hoe leerlingen presteren t.o.v. leerlingen uit dezelfde groep of een andere leeftijdsgroep.

De reken referentieniveaus zijn geformuleerd naar aanleiding van het rapport van ‘Expertgroep Doorlopende Leerlijnen Taal en Rekenen’ (Commissie Meijerink). Als rekenoefenprogramma voldoet Rekentuin tevens aan de adviezen van de Commissie Meijerink om meer aandacht te besteden aan het oefenen van basisvaardigheden en het systematisch toetsen hiervan.

Kan Rekentuin naast andere rekenprogramma’s of rekenmethodes worden gebruikt?

Rekentuin is een oefenprogramma en geen rekenmethode met instructie. Hierdoor is Rekentuin methode onafhankelijk en kan het naast iedere rekenmethode worden gebruikt voor het oefenen en volgen van de rekenvaardigheden van leerlingen. Leerkrachten hebben de mogelijkheid om aan te geven welke domeinen ze belangrijk vinden en in elk geval geoefend moeten worden. In deze handleiding leest u hoe dit mogelijk is. Met deze mogelijkheid kan het ook goed in combinatie met een instructieles over een bepaald domein gebruikt worden.

Rekentuin heeft wel een koppeling met ‘Laat eens zien!’ van Cédicu. De instructiefilmpjes van ‘Laat eens zien!’ zijn binnen de tuin automatisch beschikbaar en zichtbaar op de bordjes in de tuin.

Is Rekentuin hetzelfde als een leerlingvolgsysteem?

Leerling kunnen op elk moment en zowel op school als thuis inloggen om te oefenen in Rekentuin. Het is dus geen toets met één toetsmoment onder gecontroleerde omstandigheden, zoals dat gebeurt bij de toetsen van leerlingvolgsystemen. Deze toetsen worden vaak slechts één of twee keer per jaar afgenomen.
Rekentuin is minder gecontroleerd, maar haalt zijn voordeel uit de hoge frequentie van de oefengegevens. Deze oefengegevens kunnen samen een gedetailleerd beeld geven van de ontwikkeling van een leerling. Daarnaast biedt Rekentuin leerkrachten en ouders inzicht in de sterke en zwakke punten van de leerlingen en de klas als geheel en de specifieke fouten die leerlingen maken.

Hoe kunt u als school ouders informeren over Rekentuin?

Met deze brief voor ouders kunnen scholen ouders informeren over Rekentuin en het gebruik van de geanonimiseerde gegevens voor onderzoek.

Abonnement - hoe inschrijven en opstarten?

Wat is de prijs van een Rekentuin abonnement?

Oefenweb.nl hanteert een staffel voor de producten Rekentuin, Taalzee en Words&Birds. Met deze staffel betaalt u relatief minder bij afname van meer licenties, meer producten en een langere abonnementsduur. Bereken zelf uw prijs met onze rekenhulp.

Wij willen Rekentuin slechts voor een paar leerlingen van onze school afsluiten, kan dit?

U kunt zelf het aantal gebruikers kiezen waarvoor u een abonnement wilt afsluiten. Dit kan uw hele school zijn, maar ook een paar klassen of zelfs een paar kinderen. Voor alle abonnementen geldt dezelfde rekenregel: €30,- basisadministratiekosten + variabele licentieprijs per jaar. U kunt tussentijds uw abonnement uitbreiden. U betaalt dan €10,- basisadministratiekosten in plaats van €30,-. Bij een verlenging betaalt u weer €30,- basiskosten.

Kan ik als familie een Rekentuin abonnement afsluiten?

Ja dat kan. U heeft al een abonnement vanaf één licentie (toegang voor één speler tot één product). Bekijk de prijzen op onze prijzenpagina. Hierna kunt u direct doorgaan naar het bestelproces.

Ik heb als familie een Rekentuin abonnement aangeschaft, hoe nu verder?

 • stap 1: In de bevestigingsmail van uw bestelling staat uw gebruikersnaam en een link om uw wachtwoord aan te maken.
 • stap 2: Ga naar de backend en log in met uw eigen inloggegevens.
 • stap 3: Kies Beheer - Nieuwe speler om spelers toe te voegen.
 • stap 4: Om de inloggegevens van spelers op te zoeken kiest u Beheer – Spelerwachtwoorden.
 • stap 5: Uw kind logt in met zijn of haar eigen inloggegevens en kan gaan spelen in Rekentuin en/of Taalzee (afhankelijk waar u een bestelling voor heeft geplaatst).

Deze stappen zijn uitgebreid omschreven in de Eerste keer gebruiken handleiding of in het Familie starterspakket.

Ik heb als school een Rekentuin abonnement aangeschaft, hoe nu verder?

 • stap 1: In de bevestigingsmail van uw bestelling staat uw gebruikersnaam en een link om uw wachtwoord aan te maken.
 • stap 2: Ga naar http://app.rekentuin.nl en log in met uw eigen inloggegevens. Zo komt u in de Rekentuin backend.
 • stap 3: Onder Help vindt u de Eerste keer gebruiken handleiding voor verdere instructies. Of bekijk het Starterspakket voor docenten.

De school van mijn kind is gestopt met Rekentuin. Wat nu?

Als de school van uw kind is gestopt met Rekentuin zal de tuin van uw kind niet langer beschikbaar zijn. U kunt ervoor kiezen om zelf een abonnement voor uw kind(eren) af te sluiten. Meer informatie hierover vindt u op de prijzenpagina.

Ik ben mijn wachtwoord vergeten.

Spelers: vraag aan je leerkracht of ouder wat je wachtwoord is.
Andere gebruikers: Klik hier om een nieuw wachtwoord aan te vragen.

Hoe kan ik mijn gebruikersnaam en of wachtwoord wijzigen?

Spelers: vraag aan je leerkracht of ouder of zij je wachtwoord willen wijzigen.
Andere gebruikers: Klik hier om een nieuw wachtwoord aan te vragen door uw e-mailadres in te voeren, waarmee u bekend bent bij Rekentuin. Wanneer u bent ingelogd kunt u in de Oefenweb backend (beheerdersgedeelte Rekentuin) tevens uw gebruikersnaam aanpassen, onder Beheer - Gebruikers. Klik achter uw naam op Bewerk en pas het aan.

Hoe werkt de Couponcode op de bestelpagina?

Op de bestelpagina heeft u de mogelijkheid om het aantal Rekentuin en Taalzee licenties in te vullen. Daarnaast heeft u de mogelijkheid om hier een Couponcode in te vullen, indien u deze van ons heeft ontvangen. Het invullen van de Couponcode is uiteraard niet verplicht. Deze code verrekend automatisch een bijbehorende korting over het totaal bedrag van de bestelling.

Hoe kan ik betalen?

Er zijn diverse manieren waarop u een abonnement op Rekentuin kunt betalen, namelijk: iDeal, MasterCard, VISA, PayPal of d.m.v. overboeking.

Zodra u een bestelling gedaan heeft kunt u direct beginnen met spelen. Ook als u gekozen heeft voor overboeking.

Betalingen van abonnementen lopen via een administratiekantoor. Moet ik als beheerder nu toch het betaalproces doorlopen?

Als beheerder heeft u als enige de mogelijkheid om de betaling in gang te zetten. Dit kunt u doen door tijdens het bestelproces aan te geven op welke manier uw school wenst te betalen. Indien een andere persoon of organisatie verantwoordelijk is voor de betaling, kiest u voor de betaaloptie ‘overschrijven’. Vervolgens ontvangt u de factuur met betalingsinstructies per mail. Deze e-mail kunt u doorsturen naar de persoon of instantie die verantwoordelijk is voor de betaling.

Hoeveel licenties heb ik nodig?

Een licentie is de toegang voor één speler tot één product. Voorbeeld: u wilt drie kinderen met Rekentuin en twee kinderen met Taalzee laten werken, dan heeft u drie Rekentuin- en twee Taalzeelicenties nodig.

Kan ik licenties omzetten naar licenties voor een ander product?

Nee, licenties zijn productgerelateerd. Heeft u bijvoorbeeld teveel Rekentuinlicenties, dan kunnen die niet worden omgezet in Taalzeelicenties. Extra licenties kunt u wel altijd aanvragen via een bijbestelling.

Ik heb meerdere kortingscodes, kan ik deze combineren?

Het is bij ons niet mogelijk om meerdere kortingscodes te combineren. U kunt zelf de keuze maken welke kortingscode u gebruikt. Korting is altijd onder voorbehoud van druk- en zetfouten.