Rekentuin en binnenkort Taalzee kunnen door scholen betaald worden vanuit de Prestatiebox van het OCW, omdat ze de landelijke onderwijs-doelstellingen voor opbrengstgericht onderwijs ondersteunen.

Bent u al op de hoogte van het bestaan van de Prestatiebox? De Prestatiebox is op 1 januari 2012 in het leven geroepen om het onderwijs te verbeteren. Deze regeling loopt nog  in ieder geval tot schooljaar 2014-2015 en is zeker de moeite waard om te gebruiken. De regeling is zo ontworpen dat schoolbesturen met weinig moeite gebruik kunnen maken van de Prestatiebox.

Scholen kunnen gebuik maken van de Prestatiebox als een school-activiteit bijdraagt aan landelijke onderwijs-doelstellingen, zoals bijvoorbeeld de eerste doelstelling “Scholen werken opbrengstgericht”. Scholen kunnen een plan inleveren met school-activiteiten die zich richten op beter onderwijs. Per school-activiteit moet worden aangegeven hoe een activiteit bijdraagt aan het vervullen van landelijke-doelstellingen.

Rekentuin en Taalzee zijn web-applicaties en oefen-volgsystemen die zowel per klas als per individuele leerling automatisch overzichtelijke resultaten tonen binnen reken- en taaldomeinen. Dit sluit aan op doelstelling 1 “Scholen werken opbrengstgericht” en doelstelling 2 “Schoolbesturen formuleren meetbare doelen voor het beoordelen van de eigen leerlingprestaties”.

Rekentuin en Taalzee zijn adatief. Dit betekent dat de opgaven automatisch worden aangepast op het niveau van de individuele leerling. hierdoor blijft de motivatie hoog onder zowel zwakke als goede leerlingen. Daarmee wordt doelstelling 4 “ Scholen bieden een gericht onderwijsaanbod voor cognitief talentvolle en hoogbegaafde leerlingen” vervuld.

Na het maken van opgaven wordt er automatisch een resultatenoverzicht gegenereerd. De resultaten per leerling worden vergeleken met het landelijk niveau van basisscholieren, waardoor een betere vergelijking en beoordeling van leerprestaties mogelijk is. Ook wordt er per individuele leerling automatisch geregistreerd met welke specifieke opgaven de leerling moeite heeft. Dit sluit aan op doelstelling 7 “Leraren volgen en analyseren systematisch de voortgang in de ontwikkeling van hun leerlingen. Ook stemmen leraren de instructie, verwerking en onderwijstijd af op verschillen in ontwikkeling van leerlingen”.

Tenslotte kunnen Rekentuin en Taalzee gebruikt worden om ouders hun kind aan te sporen thuis extra te oefenen. De web-applicaties zijn namelijk toegankelijk via elke plek met internet. Dit levert een bijdrage aan doelstelling 5 “Scholen betrekken ouders actief bij de ontwikkeling en leerprestaties van hun leerlingen”.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

nieuwsbrief

Wilt u op de hoogte blijven van ontwikkelingen? Schrijf u in voor de nieuwsbrief.