De PO-Raad constateert dat de resultaten op het gebied van begrijpend lezen en rekenen van basisscholen die deelnemen aan de taal- en rekenverbetertrajecten zijn verbeterd.

Deze resultaten komen uit de gister (18-5-2011) gepubliceerde Monitor verbetertrajecten taal en rekenen die de Inspectie van het Onderwijs heeft opgesteld op verzoek van de PO-Raad. Het Projectbureau Kwaliteit (PK) voert onder verantwoordelijkheid van de PO-Raad sinds schooljaar 2008/2009 driejarige taal- en rekenverbetertrajecten uit.

In het schooljaar 2009/2010 namen er 544 basisscholen deel aan de rekenverbetertrajecten. Het blijkt dat de resultaten van deze scholen al na 1 jaar zijn verbeterd. Zo is er een toename van het percentage scholen dat boven de (minimum)norm van de inspectie scoort en een toename van de gemiddelde rekenscores op deze scholen. De resultaten van de rekenverbetertrajecten worden door de inspectie gevolgd op basis van vragenlijsten die deelnemende scholen invullen.

Voor meer informatie over de verbetertrajecten en om de monitor verbetertrajecten taal en rekenen te downloaden gaat u naar: www.schoolaanzet.nl.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

nieuwsbrief

Wilt u op de hoogte blijven van ontwikkelingen? Schrijf u in voor de nieuwsbrief.