Onlangs is een artikel gepubliceerd over een onderzoek met Rekentuin, uitgevoerd door een masterstudente en onderzoekers van de UvA en het Rekentuinteam.

Er werd onderzocht of oefenen in Rekentuin een positief effect had op de rekenvaardigheden en de emotionele beleving van rekenen. Bovendien werd onderzocht of het uitmaakt of een kind makkelijke of moeilijke sommen aangeboden krijgt. Eén van de resultaten was dat er inderdaad een verbetering van de rekenvaardigheden werd gevonden bij kinderen die speelden in Rekentuin. Hierbij een korte samenvatting van het artikel:

Als een kind negatieve gedachten en gevoelens rond rekenen ervaart, kan dat de ontwikkeling van rekenvaardigheden in de weg zitten. We veronderstelden dat die negatieve beleving veroorzaakt kan worden door falen met rekenen. We wilden onderzoeken of veel succes bij het maken van rekenopgaven een positief effect had op rekenangst, de competentiebeleving en de rekenvaardigheid.

Rekentuin maakt het mogelijk om kinderen veel successen te laten ervaren omdat het niveau van de opgaven wordt aangepast aan het niveau van het kind. Ook voor zwakke kinderen zijn er voldoende sommen die ze succesvol kunnen maken.

Voor het onderzoek werden kinderen ingedeeld in een conditie: makkelijk (90% kans op een goed antwoord), medium (75%) en moeilijk (60%). Eenmaal ingedeeld in zo’n conditie, maakten kinderen zes weken lang sommen op dit niveau in Rekentuin. Tenslotte was er een controleconditie: kinderen in deze conditie speelden niet in  Rekentuin.

In totaal 207 kinderen (groep 5-8) van twee scholen werden verdeeld over de controle conditie en de drie Rekentuincondities. Aan het begin en aan het eind van het onderzoek werden rekenangst, competentiebeleving en rekenvaardigheden vastgesteld. We hielden bij hoe vaak de kinderen speelden in Rekentuin.

De scores op de rekenangstvragenlijst verbeterden voor alle kinderen, ook voor kinderen die niet in de Rekentuin speelden. De verbetering op competentiebeleving was nihil. Rekenvaardigheden verbeterden wel. De verbetering was bovendien alleen te zien in de condities waarin kinderen in Rekentuin speelden. Opvallend was dat er een relatie was tussen de mate van succes die kinderen ervaarden, de speelfrequentie en de verbetering van de rekenvaardigheden: Hoe groter de vooraf ingestelde kans op een correct antwoord (makkelijke conditie; 90% kans op een goed antwoord), hoe meer er werd gespeeld in Rekentuin en hoe groter de verbetering in rekenprestaties.

De resultaten suggereren dat hoe meer succes kinderen ervaren, hoe gemotiveerder ze zijn om te oefenen, wat hun rekenvaardigheden verbetert. Er moet meer onderzoek worden gedaan naar het verbeteren van de emotionele beleving van rekenen, maar uit dit onderzoek lijken we de conclusie te kunnen trekken dat het zeer belangrijk is voor kinderen om successen te ervaren bij rekenen.

Literatuurverwijzing:

Jansen, B. R. J., Louwerse, J., Straatemeier, M., Van der Ven, S. H. G., Klinkenberg, S. & Van der Maas, H. L. J. (2013). The influence of experiencing success in math on math anxiety, perceived math competence, and math performance. Learning and Individual Differences, 24, 190-197.

Indien u geïnteresseerd bent in het volledige artikel kunt u contact met ons opnemen via info@oefenweb.nl

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

nieuwsbrief

Wilt u op de hoogte blijven van ontwikkelingen? Schrijf u in voor de nieuwsbrief.