De basisvaardigheden van het rekenen vereisen veel oefening maar ook toetsen is belangrijk om te kunnen volgen wat leerlingen wel en niet beheersen. De commissie Meijerink adviseert in haar rapport ‘Expertgroep Doorlopende Leerlijnen Taal en Rekenen’ dan ook dat dat er meer aandacht moet zijn voor het oefenen en systematisch toetsen van basisvaardigheden. Rekentuin sluit uitstekend aan bij dit advies omdat het oefenen en toetsen van vaardigheden is gecombineerd in één programma.

Rekentuin bevat 25.000 opgaven verdeeld over 19 verschillende spellen. De opgaven die in deze Rekentuinspellen aan bod komen zijn vastgesteld op basis van de referentieniveaus rekenen, rekentoetsen en methoden. De moeilijkheid van de opgaven van Rekentuin loopt per spel van heel makkelijk tot heel moeilijk, zodat het zelfs voor volwassenen nog uitdagend is. Dit maakt Rekentuin geschikt voor zowel het basis- als voortgezet onderwijs, alsook het MBO en HBO.

Doordat Rekentuin adaptief is, wordt de moeilijkheid van de opgaven automatisch aangepast aan de vaardigheid van de leerlingen. Dit maakt Rekentuin uitdagend voor zowel zwakke als (zeer) goede spelers, ongeacht hun leeftijd. Zo begint het spel breuken+ bijvoorbeeld met opgaven over pizza's waarbij gevraagd wordt om aan te geven hoeveel van de pizza nog over is. Dit zelfde spel bevat ook moeilijke opgaven zoals vermenigvuldigen en delen met breuken alsook moeilijke contextopgaven met breuken en procenten. Hiermee voldoen de huidige rekenspellen aan de referentieniveaus.

In de toekomst zullen er nog meer rekenspellen, waaronder meetkunde, worden toegevoegd. Het is ons streven dat Rekentuin zo goed mogelijk voldoet aan de referentieniveaus Rekenen.

Rekentuin heeft nog geen directe koppeling met de referentieniveaus maar biedt wel verschillende mogelijkheden om meer inzicht te krijgen in het rekenniveau van de spelers. Zo geeft Rekentuin inzicht in de opgaven waarop een speler, gezien zijn of haar vaardigheidsniveau, het meest onder verwachting scoort. Dit biedt snel inzicht in welke opgaven nog niet worden beheerst. Daarnaast worden de prestaties van spelers afgezet tegen spelers in dezelfde leeftijdsgroep of een gekozen leeftijdsgroep. Hierdoor wordt eenvoudig duidelijk op welk niveau spelers presteren.

Om te bepalen of Rekentuin aansluit bij uw wensen, kunt u een gratis demo account aanmaken. U kunt ook een aantal leerlingen laten spelen om te bekijken hoe zij het programma ervaren.