“We merken nu opnieuw dat we dalen op de terreinen rekenen/wiskunde en science (de bètavakken, red.).”

aldus Marja van Bijsterveldt vandaag in een interview met de Volkskrant. Dit blijkt uit PISA 2009, een grootschalig driejaarlijks onderzoek waarbij de prestaties van scholieren op het gebied van taal en exacte vakken internationaal worden vergeleken.

In PISA worden  de leerprestaties van 15-jarigen op vooral taal, wiskunde en bètavakken in 65 van de meest ontwikkelde landen met elkaar vergeleken. De resultaten uit dit onderzoek tonen dat Nederland blijft dalen op de ranglijst, al draait ons land nog mee in de subtop.

De Minister van Onderwijs Marja Bijsterveldt, kan hier geen genoegen mee nemen, temeer daar er een Kamerwens ligt om wereldwijd tot de top vijf te stijgen.

“Een hoger ambitieniveau is onontkoombaar. Je ziet, ook nu weer aan PISA, dat de landen in het Verre Oosten ons voorbijstreven. We zijn in Europa, ook in Nederland, te gemakzuchtig geworden. Ik wil niet achteroverleunen.”

Actieplan Beter Presteren

Als reactie komt de minister met het “Actieplan Beter Presteren”. Zo wil ze een verplichte eindtoets voor elke basisschool en slechts 2 profielen bij havo en vwo. Daarnaast moet de onderbouw van het voortgezet onderwijs zich veel meer beperken tot de kernvakken Nederlands, Engels, wiskunde en de bètavakken. Halverwege het voortgezet onderwijs moeten alle leerlingen een tussentijdse toets maken.

Oefenen van rekenen wordt weer belangrijk

Deze berichtgeving sluit helemaal aan bij een eerder bericht in de Volkskrant van Ferry Haan over het belang van repeteren in het onderwijs. Gister schreven wij hier ook al een blog bericht over op deze site. Daar benadrukken wij het belang van veel oefenen voor het beheersen van de basisvaardigheden. Dit kan de resultaten op de verplichte eindtoets in het PO en de tussentijdse toets in het VO die de minister wil gaan invoeren, ten goede komen. Daarnaast benoemen we de voordelen die ICT middelen hierbij kunnen spelen. Lees hier onze ideeën hierover.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

nieuwsbrief

Wilt u op de hoogte blijven van ontwikkelingen? Schrijf u in voor de nieuwsbrief.