We hebben een nieuwe verwerkersovereenkomst! Deze treedt per 25 mei 2018 in werking en is volledig in overeenstemming met de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). Bijgevoegd vind je de nieuwe verwerkersovereenkomsten 3.0 voor scholen en bovenschoolse organisaties.

Verwerkersovereenkomst 3.0 voor scholen
Verwerkersovereenkomst voor bovenschoolse organisaties en stichtingen

Deze overeenkomsten zijn ook op onze privacy-pagina van de Oefenwebsite te vinden.

Wanneer scholen een nieuwe bestelling plaatsen, zal deze verwerkersovereenkomst ook onder de aandacht gebracht worden via ons bestelformulier. Omdat onze abonnementen nooit automatisch worden verlengd, zal elke school de nieuwe overeenkomst te zien krijgen. De bestaande overeenkomsten blijven geldig totdat de nieuwe versie 3.0 getekend is, zoals ook te lezen is in het privacyconvenant.

Heb je vragen over hoe wij de privacy van onze gebruikers beschermen? Je kunt ons bereiken via info@oefenweb.nl of via 020-8969444.

Vanwege een storing bij Ziggo zijn wij vandaag 5-10-2016 telefonisch niet bereikbaar. Uiteraard zijn wij per mail wel bereikbaar. U kunt uw vraag of opmerking mailen naar info@oefenweb.nl. We doen ons best uw mail zo spoedig mogelijk te beantwoorden.

Redactieopgaven in Rekentuin

De scholen zijn weer begonnen. Het zonnetje schijnt. Rekentuin bloeit helemaal op met dit mooie weer en alle spelende kinderen. Er groeit zelfs een nieuw plantje in de basistuin van Rekentuin: Verhaaltjes.

Verhaaltjes bevat redactiesommen

Met dit spel oefenen kinderen het oplossen van verhaaltjessommen (ook bekend als redactiesommen, contextopgaven, etc.) van zeer uiteenlopende types. De som zit in een verhaaltje verweven en spelers moeten deze eruit filteren, oplossen en terug in de context plaatsen. Een voorbeeldopgave:

“Op maandag blijven er altijd 9 kinderen over in groep 3. Op dinsdag zijn dat er 4 minder, hoeveel kinderen blijven er op dinsdag over?”

Redactiesommen in het nieuwe spel Verhaaltjes in Rekentuin
Eerst lezen dan rekenen

Kinderen moeten redelijk kunnen lezen, willen ze Verhaaltjes kunnen spelen. Het is onze verwachting dat de meeste kinderen Verhaaltjes vanaf eind groep drie, begin groep vier kunnen spelen.

Wanneer verschijnt Verhaaltjes in de tuin?

Als kinderen goed genoeg in Optellen en Aftrekken zijn, verschijnt het Verhaaltjesspel vanzelf in hun Basistuin. Staat Verhaaltjes nog niet in de tuin van uw leerlingen maar wilt u wel dat ze het kunnen oefenen? Ga dan naar ‘spelinstellingen‘ om het spel in de Basistuin te zetten met de ‘aangepaste instelling’.

Let op! Interpreteer scores voorzichting

Omdat Verhaaltjes een nieuw spel is zijn de scores van het spel de eerste weken nog niet betrouwbaar. Hoe meer het spel gespeeld wordt, hoe beter we kunnen inschatten welke opgave bij welke speler past en op welk niveau spelers oefenen. Pas na enige weken zijn de scores betrouwbaar te noemen. Tot die tijd vragen we u voorzichtig te zijn met het interpreteren van de scores.

Eerste spel met gerichte instructie in Rekentuin

Van directe instructie kunnen kinderen leren. In Verhaaltjes tonen we niet enkel wat het goede antwoord is maar ook hoe de som uit de opgave gefilterd kan worden. Dit gebeurt via een aantal vaste stappen. De denkstappen uit deze instructie kan een kind overnemen om zo zelf de som uit de opgave te filteren en op te lossen.

We wensen onze spelers veel plezier met dit nieuwe spel! We zijn uiteraard ook benieuwd wat u van het nieuwe spel vindt?

Goed nieuws voor al onze gebruikers. Met ingang van dit nieuwe schooljaar hanteren we nieuwe scores op de bordjes in Rekentuin en voor de dieren in Taalzee en Words&birds: Oefenwebscores. Met deze scores geven we onze gebruikers beter inzicht in hun prestaties en hun vooruitgang. Zo is het nu eenvoudiger om de scores op de spellen onderling te vergelijken en weten kinderen, ouders en leerkrachten nu ook wanneer het gemiddelde niveau van eind groep 3, 5 en 8 is bereikt.

Oefenwebscores in een grafiekWaar vindt u de nieuwe Oefenwebscores?

Spelers zien de nieuwe scores op de bordjes in Rekentuin en op de visjes en vogeltjes in Taalzee en Words&Birds. Ook de sterren in de groeikaart zijn nu gebaseerd op de nieuwe scores. Leerkrachten vinden de nieuwe scores terug op de individuele resultatenpagina’s in de beheerderomgeving, zowel in de overzichtstabel met alle scores per spel als in de ontwikkelingsgrafieken.

Wat betekenen de nieuwe scores?

De nieuwe scores lopen van 1 tot 1.000. We hebben de scores 300, 500 en 800 gekoppeld aan eind groep 3, 5 en 8. Hierdoor kunnen kinderen, ouders en leerkrachten nu eenvoudig zien of ze al op het gemiddelde niveau van eind groep 3, 5 en 8 scoren.

Voor alle spellen geldt nu dat een score van 800 betekent dat een kind het gemiddelde niveau heeft gehaald van onze gebruikers aan het eind van de basisschool. Hij scoort dus hetzelfde als een gemiddelde groep 8 leerling aan het eind van het schooljaar. Voor Rekentuin en Taalzee hebben we ook de scores 300 en 500 geijkt. Dit geldt niet voor Words&Birds. Een score van 500 in Rekentuin en Taalzee betekent dus dat het kind hetzelfde scoort als een gemiddelde groep 5 leerling aan het eind van het schooljaar. Zo geldt ook dat een score van 300 binnen deze producten gelijk is aan een score die je aan het eind van groep 3 van een gemiddelde gebruiker in onze producten kunt verwachten. Met deze scores hebben kinderen nu ook zelf beter inzicht in hoe goed ze het doen op de verschillende spellen en aan welke spellen ze meer aandacht moeten besteden.

Let op! Omdat dit erg ingewikkeld is hebben we enkel de scores 300 en 500 voor Rekentuin en Taalzee en de score 800 voor al onze producten geijkt. Voor de overige scores geldt dus niet dat de honderdtallen precies gelijk vallen met de leerjaren. Gelukkig behouden we ook de relatieve scores in de beheerdersomgeving en kunt u hiermee de nieuwe scores voor alle leerjaren goed interpreteren. De relatieve scores zijn de vertrouwde percentielscores waarmee de scores van kinderen vergeleken worden met kinderen van dezelfde leeftijd. Op deze manier kunt u voor elk leerjaar en voor alle spellen terugvinden hoe kinderen presteren vergeleken met leeftijdsgenoten.

groeikaart rekentuinWat verandert er voor u met de komst van deze nieuwe Oefenwebscores?

Vanaf het nieuwe schooljaar (22 augustus 2016) hanteren we de nieuwe scores. Dit betekent dat kinderen vanaf dan de nieuwe scores op hun bordjes en dieren zien. Voor de meeste kinderen betekent de overgang naar de nieuwe scores dat hun plantjes er ook wat groter uit zullen zien dan voor de vakantie. Een mooie beloning voor al het harde werk dat ze al verricht hebben. Doordat we nu werken met honderdtallen is de vooruitgang ook beter zichtbaar. Zo kunnen spelers en beheerders goed in de gaten houden of ze hun score hebben verhoogd na een oefensessie en zullen ze meer succes ervaren.

Boomhut, de groepsprijs voor Rekentuinspelers

In navolging van Taalzee, is er nu ook een groepsprijs in Rekentuin: de Boomhut! Spelers sparen met hun hele klas of gezin voor deze prijs. Hoe meer muntjes de groep spaart, hoe meer onderdelen van de groepsprijs zichtbaar worden. Het gemiddelde aantal muntjes van de spelers bepaalt hoeveel er zichtbaar is van de boom, het is dus belangrijk dat elke speler in de groep oefent. Per speler rekenen we alle gespaarde munten, ook de munten die zijn ingewisseld voor prijzen. Spelers kunnen dus prijzen blijven kopen voor in hun prijzenkast, dit gaat niet ten koste van de groei van de Boomhut.

Spelers kunnen de groepsprijs bekijken door in hun eigen prijzenkast linksonder op het bordje met de boom te klikken. De boom ziet er voor iedere speler in de groep hetzelfde uit.
boomhut-sneak-preview

We horen en zien graag hoe de Boomhut bij elkaar gespaard wordt. De groep die de groepsprijs het eerst compleet heeft, en dit aan ons laat weten met een foto en de naam van de groep, kan een vermelding op onze website en een leuke verrassing verwachten!

sinterklaascadeau rekentuinOrigineel en educatief sinterklaascadeau

Bent u op zoek naar een rekenoefenprogramma waarmee uw kind thuis extra kan oefenen? Rekentuin kunt u ook als ouder voor uw kind bestellen. Zodoende kan uw kind thuis spelenderwijs rekenen oefenen op het eigen niveau.

Volledig online en adaptief thuis rekenen oefenen

Onze leeromgeving werkt volledig online en op alle devices. Dankzij een uniek adaptief systeem dat is ontwikkeld aan de Universiteit van Amsterdam oefent uw kind altijd op het eigen niveau. Doordat het methode-onafhankelijk is, kan het gebruikt worden naast elke lesmethode. Indien uw kind nog geen account heeft via school, kunt u het nu dus ook zelf bestellen.

Oefenweb decemberactie voor families

Inmiddels zijn er duizenden ouders die Rekentuin hebben aangeschaft voor hun kinderen. Voor nog geen €37,- kunt u met twee kinderen een jaar lang gebruikmaken van Rekentuin. Profiteer vanaf vandaag van onze decemberactie waarbij u korting ontvangt op een Rekentuinbestelling.

Leren programmeren

Welke rol moet programmeren krijgen in het onderwijs? Deze vraag wordt steeds vaker gesteld. Wat ons betreft krijgt programmeren in het basisonderwijs een belangrijke rol. In dit digitale tijdperk omringen we ons steeds meer met technologie en neemt de vraag naar mensen die creatief met computers kunnen omgaan toe. Het probleem is dat het aantal mensen die kunnen programmeren of op de hoogte zijn van de nieuwste technieken niet toeneemt.

Programmeren in het basisonderwijs - CodeklasProgrammeren is kennelijk een vakgebied waar niet veel kinderen vanzelf enthousiast over worden. Je kunt het misschien wel vergelijken met rekenen. Ook dit vak oefenen niet veel kinderen uit zichzelf. Omdat het enorm belangrijk is in het dagelijks leven, is besloten dit vak vanaf de basisschool aan te bieden. Wat ons betreft gebeurt dit dus ook op korte termijn voor programmeren.

En leren programmeren is niet enkel bedoeld om meer programmeurs erbij te krijgen. Het is voor iedereen goed om wat meer begrip te hebben van hoe technologie werkt. Ook leert het je logisch en analytisch nadenken, creatief met de computer omgaan, probleemoplossend handelen en projectmatig werken.

Er ontstaan steeds meer initiatieven die aandacht besteden aan programmeren in het basisonderwijs. Eén van die initiatieven is het boek Codeklas dat onlangs is verschenen. In dit boek wordt uitgelegd waarom programmeren een belangrijk vak is. Er staat tevens een interview in met ons wetenschappelijk directeur Han van der Maas. Han vertelt in dit interview waarom hij vindt dat programmeren in het basisonderwijs moet worden aangeboden. Bijgevoegd kunnen jullie het interview lezen.

Codeklas wordt uitgegeven door BoekTweePuntNul en is te bestellen via www.boektweepuntnul.nl of via Bol.com.

Opnieuw een hoogtepunt voor het Oefenwebteam en al onze gebruikers. Binnenkort wordt de 500 miljoenste opgave gemaakt, oftewel een half miljard!!! Hier kunnen jullie volgen of het bijna zover is:

Wie wint een Words&Birds abonnement?

De speler die de 500 miljoenste opgave maakt krijgt een Words&Birds abonnement voor zijn of haar school/ instelling. De opgave kan gemaakt worden in Rekentuin, Taalzee of Words&Birds. Bovenstaande teller telt alle opgaven van onze drie producten bij elkaar op.

Wil je kans maken op deze prijs? We kunnen alvast als tip meegeven dat er zo’n miljoen opgaven per dag worden gemaakt dus daarmee kun je misschien iets beter raden wanneer het belangrijk is om veel, heel veel te spelen in de Oefenwebwereld!
Ipad rekentuin - klein

Rekenvaardigheden verbeteren met adaptief oefenprogramma

Kennisnet heeft onlangs een onderzoek gepubliceerd waarin ze onderzochten wat een digitaal oefenprogramma effectief maakt. Dit blijkt met name de adaptieve werking te zijn. Ze concluderen dat het oefenen van de rekenvaardigheden met een individueel adaptief ict-programma ervoor zorgt dat leerlingen vooruit gaan en tot een hoger referentieniveau komen.

Dit resultaat wordt ondersteund door verschillende onderzoeken naar het effect van digitale oefenmethoden voor rekenen. In meerdere studies komt naar voren dat adaptieve methoden vaak een positief effect hebben op rekenprestaties (Arroyo et al., 2010; Burns et al., 2012; Van Rijn & Nijboer, 2012). Terwijl er voor enkel digitaal leermateriaal in de wetenschappelijke literatuur nog weinig bewijs te vinden of ze effectief zijn en, zo ja, waaróm ze effectief zijn (zie bijvoorbeeld literatuuroverzicht in Haelermans et al., 2013).

illustration 1 - adaptive systemDit is precies wat we bij Oefenweb ook geloven en de reden waarom wij veel tijd steken in de ontwikkeling en optimalisering van onze adaptieve technologie. Naar ons idee kunnen rekenen en taal gezien worden als vormen van cognitieve expertise (Van den Broek, 2010). Uit wetenschappelijk onderzoek weten we dat veel oefenen op het juiste niveau, met directe feedback en met individuele begeleiding van een coach of docent essentieel is voor het aanleren van expertise (Ericsson, 2006). Onze kennis van dit optimaal leermodel voor het onderwijs ligt ten grondslag aan de ontwikkeling van onze online en adaptieve leeromgevingen; Rekentuin, Taalzee en binnenkort ook Words&Birds.

De leerkracht heeft ten slotte ook invloed op het effect van een adaptief oefenprogramma, wordt beschreven in het onderzoek van Kennisnet. Zij concluderen weliswaar dat de houding van de leerkracht geen invloed heeft op het gunstige effect van een adaptief ict-programma maar vervolgens leggen ze ook uit dat de leerkracht wel degelijk een rol speelt in het oefengedrag van de leerling en daarmee indirect het effect kan beïnvloeden. Het belang van een betrokken leerkracht wordt onderbouwd door de bevinding dat het oefengedrag van de leerling voornamelijk gerelateerd is aan de leerkracht en dan vooral de mate waarin deze de leerling controleert en stimuleert om meer te oefenen met het ict-oefenprogramma. Wij herkennen dit gegeven en zien dit ook duidelijk terug in de praktijk bij onze gebruikers. Bevlogen leerkrachten zijn in staat prachtige resultaten te behalen door programma’s als Rekentuin en Taalzee actief en vol enthousiasme in te zetten.

Rekentuin: adaptief oefenprogramma voor rekenenKortom: als de leerkracht de leerling regelmatig controleert en stimuleert, is extra oefening in de vorm van digitaal oefenen met een individueel en adaptief programma een prima manier om rekenvaardigheden van leerlingen te verbeteren. Wij hopen uiteraard dat u hierbij voor Rekentuin kiest vanwege de expertise en leidende rol van Oefenweb op het gebied van individueel en adaptief onderwijs.

Meer informatie over het onderzoek van Kennisnet vindt u in het nieuwe nummer van 4W, het wetenschappelijke tijdschrift van Kennisnet voor onderwijsprofessionals over de opbrengsten en werking van ict in het onderwijs.

 

  • Arroyo, I., Park Woolf, B., Royer, J.M., Tai, M. & English, S. (2010). Improving math learning through intelligent tutoring and basic skills training. In V. Aleven, J. Kay & Mostow (Red.). ITS 2010, Part I, LNCS 6094 (pp. 423-432). Berlijn/Heidelberg: Springer-Verlag.
  • Burns, M.K., Kanive, R. & DeGrande, M. (2012). Effect of a computer-delivered math fact intervention as a supplemental intervention for math in third and fourth grades. Remedial and Special Education, 33(3), 184-191.
  • Ericsson, K. A. (2006) The influence of experience and deliberate practice on the development of superior expert performance. In: K. A. Ericsson, N. Charness, P. Feltovich & R. R. Hoffman (Eds) Cambridge handbook of expertise and expert performance (Cambridge, CambridgeUniversity Press), 685–706.
  • Haelermans, C. & Ghysels, J. (2013). The effect of an online practice tool on math in secondary education – Evidence from a randomized feld experiment. (TIER Working Paper 13/08).
  • Rijn, H. van & Nijboer, M. (2012). Optimaal feiten leren met ict. 4W. Weten Wat Werkt en Waarom, 1(1), 6-11.
  • Van den Broek, P. (April 23, 2010). Using Texts in Science Education: Cognitive Processes and Knowledge Representation. Science, 328, 453-456.

 

Rekentuin in Oeganda

Online (adaptief) rekenonderwijs is bijna niet meer weg te denken uit het Nederlands onderwijs. Hierdoor is het makkelijk te vergeten dat het in grote delen van de wereld nog niet toegankelijk is. Onlangs werd op de Bondekoschool in Oeganda door een Nederlandse stichting de Engelse variant van Rekentuin geïntroduceerd: Math Garden. Voor sommige leerlingen was dit niet alleen hun eerste ervaring met een online rekenprogramma maar ook met een computer!

In onderstaand verslag van Annemieke Mol Lous leest u over de Afrikaanse onderwijsprojecten waar zij als lector van de Hogeschool Leiden aan verbonden is. Het is een prachtig initiatief en wij vinden het uiteraard erg leuk om te lezen dat het team en de leerlingen van de Bondekoschool Math Garden hebben omarmd. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Annemieke: Mol.lous.a@hsleiden.nl.

Annemieke: Afgelopen oktober ben ik drie weken in Oeganda geweest om onderzoek te doen naar de effectiviteit van de Bondekoschool in Kayunga, Oeganda. Het is een van de Afrikaanse onderwijsprojecten waar ik als lector passend onderwijs/ inclusive education van de Hogeschool Leiden en Thomas More Hogeschool Rotterdam aan verbonden ben. De onderwijsprojecten zijn bedoeld om met (Nederlandse en Afrikaanse) studenten, leerkrachten en lerarenopleiders in de praktijk te werken aan effectief en goed onderwijs voor alle leerlingen, ook leerlingen met een beperking of met speciale behoeften. Het onderwijs in Afrika is vaak nog niet afgestemd op de leerlingen en leraren zijn vaak nauwelijks opgeleid. De praktijk is dan ook dat er vaak wel 100 kinderen in een klas zitten, leraren vaak niet aanwezig zijn of de leerlingen niet bereiken met hun lessen.

Math Garden in Oeganda 1 def
De Bondekoschool in Kayunga is opgericht door een Nederlandse stichting en gericht op de meest kansarme leerlingen van de buurt. Deze school heeft kleine klassen en een activerend onderwijssysteem ingezet waarbij er op een positieve, oplossingsgerichte en actieve manier wordt les gegeven. Dit is voor Oeganda een uitzondering en de resultaten van de leerlingen zijn dan ook zeer goed. Toch is er nog veel te doen. De leerkrachten en leerlingen vinden rekenen echt heel moeilijk en vragen vaak om ondersteuning. Tijdens dit bezoek kwamen wij erachter dat de meeste leerkrachten zelf ook niet goed kunnen rekenen en dat ze nauwelijks inzicht hebben in rekenen en rekenprocessen. Ze leren de kinderen een formule voor het uitrekenen van de oppervlakte van een trapezium maar maken zelf de meest vreemde fouten met basaal rekenen.
Math Garden in Oeganda 3 def

We waren daarom extra blij dat we Math Garden bij ons hadden, door Oefenweb gratis beschikbaar gesteld. Kinderen die problemen hebben met rekenen mochten het programma uitproberen en leraar Moses en schooldirecteur George leerden het programma ook kennen. Iedereen is erg enthousiast. De kinderen leren op een leuke en gemakkelijke manier de basisvaardigheden en krijgen steeds opdrachten op hun eigen niveau. Doordat het systeem ervoor zorgt dat je steeds aangepaste opgaven krijgt, doen de leerlingen succeservaringen op en leren ze ook tijdens het oefenen. En de kinderen… alsof ze nooit anders hebben gedaan. De meeste kinderen hebben weleens een computer gezien maar er niet mee gewerkt. In het filmpje is te zien hoe een jongen van de Bondekoschool voor het eerst rekensommen maakt met een tablet. Dat filmpje spreekt voor zich!

Een paar weken later blijkt dat ook nadat wij weg zijn gegaan uit Oeganda er nog hard gewerkt wordt. En Moses post op facebook dat rekenen nu eindelijk niet meer moeilijk is voor kinderen en leerkrachten in Oeganda!